Recepten

Herhaalrecepten:

Aanvragen voor herhaalrecepten kunnen ingesproken worden op de recepten-herhaallijn telefoonnummer 053-431 8080 keuze 2

Bij het inspreken van een boodschap graag de volgende gegevens duidelijk vermelden:

  • Voorletters
  • Naam
  • Geboorte datum
  • Recept (naam, dosering, gebruik)
  • Telefoonnummer (zodat wij u eventueel terug kunnen bellen)

Herhaalrecepten kunnen de volgende dag na 15:00 uur worden opgehaald bij uw apotheek.